Αιτησεις & δικαιολογητικα

Δημοτικη Αστυνομια

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Την ευθύνη για την ορθότητα/πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών έχει η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας

Υποβολη εγγραφων αντιρρησεων - ενστασεων

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., (Ν. 2696/99 άρθρο 104, παρ.2, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/07) ο παραβάτης έχει δικαίωμα για ένσταση εντός προθεσμίας τριών ημερών, αρχής γενομένης την επομένη της επίδοσης της βεβαίωσης, προκειμένου να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται ή κατά το ήμισυ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την επομένη της βεβαιώσεως της παραβάσεως, ή ολόκληρο μετά το πέρας της προθεσμίας
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
  1. Οποιοδήποτε έγγραφο, βεβαίωση ή άλλο δικαιολογητικό τεκμηριώνει και στοιχειοθετεί όσα ο Δημότης επικαλείται ως  λόγο ακύρωσης της κλήσης που βεβαιώθήκε εις βάρος του  και που ταυτόχρονα αποτελούν νόμιμο λόγο ακύρωσης του προστίμου.
  2. Έντυπο Αίτησης Ένστασης
Αρμοδιο γραφειο
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ενότητας Καβάλας citypolice@kavala.gov.gr 2513 500220, 221