Αιτησεις & δικαιολογητικα

Ταμειακη Υπηρεσια

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην Ταμειακή Υπηρεσία.   Την ευθύνη για την ορθότητα/πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών έχει η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.

Oλικη η μερικη διαγραφη βεβαιωμενων οφειλων

Δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη να αιτηθεί μερική ή ολική διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο κεντρικό ταμείο του Δήμου.
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
 1. Αστυνομική Ταυτότητα 
 2. Για τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
 3. Έντυπο αίτησης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
Αρμοδιο γραφειο
Τμήμα Ταμείου Δήμου Καβάλας tameio@kavala.gov.gr 2513 500240, 041, 443, 354

Πληρωμες οφειλων Δημου προς τριτους

Οι πληρωμές των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στο Ταμείο, είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του προς πληρωμή ποσού.
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
Για ποσά έως 500,00 €
 • Για την πληρωμή σε μετρητά, με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου, ο δικαιούχος πρέπει να έχει την ταυτότητά του καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στην υπηρεσία, του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για ποσά από 500,00 € έως 1.500€
 • Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με χρήση τραπεζικής επιταγής, με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει την ταυτότητά του καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στην υπηρεσία, του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για ποσά άνω των 1.500€
 • Για την πληρωμή αποκλειστικά με χρήση τραπεζικής επιταγής, με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου, ο δικαιούχος πρέπει να έχει την ταυτότητά του,  βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στην υπηρεσία, του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και τη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για ποσά άνω των 3.000€
 • Για την πληρωμή αποκλειστικά με χρήση τραπεζικής επιταγής, με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου, ο δικαιούχος πρέπει να έχει την ταυτότητά του,  βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση μη οφειλής από τον Ο.Α.Ε.Ε (προκειμένου για εταιρείες απαιτείται  για όλα τα μέλη του Δ.Σ)  καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
 • Για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στην υπηρεσία, του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου,  βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωσης μη οφειλής από τον Ο.Α.Ε.Ε (προκειμένου για εταιρείες απαιτείται  για όλα τα μέλη του Δ.Σ) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση, για την πληρωμή προς τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Αρμοδιο γραφειο
Τμήμα Ταμείου Δήμου Καβάλας tameio@kavala.gov.gr 2513 500240, 041, 443, 354

Πληρωμες οφειλων προς το Δημο

Οι υπόχρεοι πληρωμής οφειλών προς το Δήμο Καβάλας, μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με τους παρακάτω τρόπους:
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
 1. Στα ταμεία του Δήμου (ταμείο εσόδων - κτίριο δημοτικής αστυνομίας, ταμείο Δ.Ε. Κρηνίδων, δημοτικό κοιμητήριο, δημοτικό κολυμβητήριο)  με μετρητά και με χρεωστική/πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, MAESTRO (σημειώνεται ότι τα ποσά άνω των εκατό ευρώ (100 €) καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών (ΠΟΛ. 1062/16)
 2. Με Ηλεκτρονική Πληρωμή μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ (υπο υλοποίηση - θα είναι σύντομα διαθέσιμο)
 3. Με κατάθεση ή μεταφορά σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό οφειλέτη (αναγράφεται σε όλα τα έντυπα ατομικών ειδοποιήσεων), ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο:
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΙΒΑΝ: GR93 0110 2150 0000 2155 4036 851
  • Τράπεζα Alpha  IBAN: GR14 0140 5890 5890 0200 2003 876
  • Τράπεζα Eurobank IBAN: GR06 0260 2250 0001 4020 1064 594
  • Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR78 0172 2450 0052 4503 9727 588
  • Τράπεζα Αττικής ΙΒΑΝ: GR32 0160 5660 0000 0008 4904 651
  • Τράπεζα Αττικής (μόνο για σχέδιο Περιγιαλίου) ΙΒΑΝ: GR67 0160 5660 0000 0008 5017 705
Αρμοδιο γραφειο
Ταμείο (είσπραξη οφειλών) 2513 500226