Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

myDIMOSlive

Tο myDimoslive είναι η νέα ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας ραντεβού για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους
α) με φυσική παρουσία σε δημοτικό κατάστημα,
β) εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη (videoconference)

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.


ΣΤΟΧΟΣ Του myDimoslive
Στόχος του myDimoslive είναι η η εξ αποστάσεως δυνατότητα δέσμευσης συγκεκριμένης μέρα και ώρας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την προϋπόθεση φυσικής μετάβασης στον Δήμο. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ο Δήμος Καβάλας εντάσσεται στην πλατφόρμα myDimosLive, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες του να κλείσουν ραντεβού για την εξυπηρέτηση τους από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Καβάλας, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου mayor@kavala.gov.gr 2513 500300, 304, 305
Ρυθμίσεις Cookies