Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Οργανογραμμα Υπηρεσιων

 • Δήμος Καβάλας
  • Γενική Διεύθυνση
   • Γενική Διεύθυνση
    • test
   • Υπηρεσίες Υπαγόμενες στo Δήμαρχο
    • Γενικός Γραμματέας
    • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
    • Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
    • Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
    • Σύμβουλοι Νομικής Υποστήριξης
    • Ειδικοί Σύμβουλοι
    • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ενότητας Καβάλας
   • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
    • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
    • Τμήμα Διοίκησης
    • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
   • Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Φλώρος Μιχαήλ 2513503323
    • Τμήμα Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών Δόμησης
    • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
    • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
    • Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο)
   • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Βρεττός Αλέξανδρος 2513503376
    • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων
    • Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
    • Τμήμα Αθλητισμού
    • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών
   • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννης 2513500050
    • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
    • Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών
    • Τμήμα Ταμείου Δήμου Καβάλας
    • Τμήμα Προμηθειών
   • Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Δαγκάκης Θεόδωρος 2513500187
    • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
    • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
    • Τμήμα Καθαριότητας
   • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 2513500203
    • Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
    • Τμήμα Αποδοτικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
    • Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής
    • Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαφάνειας
   • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 2513500230
    • Τμήμα Μελετών και Έργων
    • Τμήμα Μελετών και Έργων
    • Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων
    • Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
    • Τμήμα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών Αδειών
    • Τμήμα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών Αδειών
    • Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού
    • Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού
    • Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
    • Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
   • Διεύθυνση ΚΕΠ Χατζημιχαήλ Συρματένια 2513500003
    • ΚΕΠ-Κτίριο Περιφέρειας
    • ΚΕΠ-Κτίριο Περιφέρειας
    • ΚΕΠ Δημοτικής Αγοράς
    • ΚΕΠ Κρηνίδων (εντός Δημοτικού Καταστήματος)
    • ΚΕΠ Αμυγδαλεώνα (Ισόγειο κτιρίου Κοινότητας)
Ρυθμίσεις Cookies