Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Οργανογραμμα Υπηρεσιων

 • Δήμος Καβάλας
  • Γενική Διεύθυνση
   • Γενική Διεύθυνση
   • Δήμαρχος (υπηρεσίες υπαγόμενες στo Δήμαρχο)
    • Γενική Γραμματέας
    • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
    • Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
    • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
    • Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
    • Γραφείο Συμβούλων Νομικής Υποστήριξης
    • Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
    • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
    • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
    • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
    • Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο
   • Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στo Δήμαρχο
    • Γενική Γραμματέας
   • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 2513500203
    • Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
    • Τμήμα Αποδοτικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
    • Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής
    • Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαφάνειας
   • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Διοίκησης
    • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
   • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννης 2513500050
    • Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
    • Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών
    • Τμήμα Ταμείου (κεντρικό)
    • Τμήμα Προμηθειών
   • Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Μουμτζής Γιώργος
    • Τμήμα Περιβάλλοντος
    • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
    • Τμήμα Καθαριότητας
    • Τμήμα Καθαριότητας
   • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Βρεττός Αλέξανδρος
    • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων
    • Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
    • Τμήμα Αθλητισμού
    • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών
   • Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Φλώρος Μιχαήλ 2513503323
    • Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (Γραμματεία)
    • Τμήμα Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών Δόμησης
    • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
    • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
   • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τσαγκαλίδης Ηλίας
    • Τμήμα Μελετών και Έργων
    • Τμήμα Μελετών και Έργων
    • Τμήμα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Επαγγελματικών αδειών
    • Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
    • Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων
    • Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού
    • Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
    • Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων
   • Διεύθυνση ΚΕΠ Χατζημιχαήλ Συρματένια 2513500003
    • ΚΕΠ-Κτίριο Περιφέρειας Λειτουργία Καθημερινές 8:00 έως 15:00
    • ΚΕΠ-Κτίριο Περιφέρειας Λειτουργία Καθημερινές 8:00 έως 15:00
    • ΚΕΠ Δημοτικής Αγοράς Λειτουργία Καθημερινές 8:00 εως 19:30, Σάββατο 8:00 εως 13:30
    • ΚΕΠ Κρηνίδων - Δημ. Κατάστημα Λειτουργία Καθημερινές 8:00 εως 15:00. Απόγευμα κατόπιν επικοινωνίας
    • ΚΕΠ Αμυγδαλεώνα (Ισόγειο κτιρίου Κοινότητας) Λειτουργία Καθημερινές 8:00 εως 15:00
   • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
    • 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Χωράφα)
    • 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καλαφατιά)
    • 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Παιδόπολη)
    • 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Σφαγεία)
    • 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ν. Καρβάλη)
    • 8ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Βύρωνας)
    • 9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Νεάπολη)
    • 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Κρηνίδες)
    • 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζυγός)
   • ΚΑΠΗ - Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
    • Α' ΚΑΠΗ (Αγ. Αθανασίου)
    • Β' ΚΑΠΗ (Βύρωνα)
    • Γ' ΚΑΠΗ (Ποταμουδίων)
    • Δ' ΚΑΠΗ (Αγ. Λουκά)
    • Ε' ΚΑΠΗ (Ν. Καρβάλης)
    • ΣΤ' ΚΑΠΗ (Κρηνίδων)
   • Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ρυθμίσεις Cookies