Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Προγραμμα "Δι@υγεια" - Διαφανεια στο κρατος

Προγραμμα "Δι@υγεια" - Διαφανεια στο κρατος

 
Ο κάθε πολίτης αποκτά πρόσβαση στις αποφάσεις του Δήμου Καβάλας
και των εποπτευόμενων φορέων του

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθ' ότι εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο, και, την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας, καθ' ότι όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Από τις 15-03-2011 και βάσει του Νόμου 3861/2010 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού αποκτώντας ο καθένας το δικό του διαδικτυακό τόπο ανάρτησης αποφάσεων βάσει των στόχων του Προγράμματος. Με τις νέες διατάξεις:
 • Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Δι@ύγεια και το αναρτημένο έγγραφο υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης. Η ανάρτηση των πράξεων αποκτά έτσι εξέχουσα κανονιστική σημασία, που έχει ως συνέπεια την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.
 • Ο πολίτης μπορεί πλέον να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς.
 • Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ των πράξεων για την επικοινωνία μεταξύ φορέων.
 • Αναρτώνται υποχρεωτικά οι πράξεις που οριστικοποιούν τις δαπάνες και περιέχουν το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί. Με τη νέα ρύθμιση επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών και επιπλέον δύναται το ηλεκτρονικό σύστημα να εξάγει ομοιογενή δεδομένα των δημοσίων δαπανών.

Οι αποφασεις του Δημου και των εποπτευομενων φορεων του στη Δι@υγεια

Ρυθμίσεις Cookies