Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανακυκλωση

Ο Δήμος Καβάλας υιοθετεί τις κατευθύνσεις που θετει  το Green Deal και συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για πράσινη ανάπτυξη με το σχεδιασμό δράσεων που αφορούν στην κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, τη βιώσιμη κινητικότητα-ηλεκτροκίνηση, την προαγωγή ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας. Η Στρατηγική του Δήμου επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που επιταχύνουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με δίκαιο τρόπο, διασφαλίζοντας πλήρη ευθυγράμμιση με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα και συμβάλλοντας στους στόχους που τίθενται στο συγκεκριμένα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος. 

FollowGreen:Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών, χαρτιού, χαρτονιού - Διαλογή στην Πηγή (πληροφορίες, δίκτυο κάδων)

Χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) σε καφέ κάδο (πληροφορίες, δίκτυο κάδων)

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies