Εργα Δημου

Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Σε εξέλιξη
Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η οποία αποτελείται από δύο υποέργα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και αφετέρου την κατασκευή χώρων υγιεινής στο παλαιό κτίριο και τ...

[frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Η Πράξη αυτή περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, από αυτές που προδιαγράφει το εν λόγω master plan, για την ανάδειξη των χώρων του Φρουρίου (Κοιτώνας Αξιωματικών, Κυκλικός Πύργος, Φυλακή, Περίβολοι), τη δημιουργία περιεχομένου, τον εμπλουτισμό τη...

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Το έργο θα κατασκευαστεί στον Κεντρικό Λιμένα της Καβάλας, στην περιοχή του προσήνεμου μόλου, από την επαφή του με τα πρανή της «Παναγίας» έως το ακρομόλιό του (η οποία αποτελεί και την περιοχή ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων), σε μια ζώνη που ...

Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Η ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλ. Καπνεργάτη αποτελεί ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης, αειφορικού σχεδιασμού και διεθνούς προβολής για την πόλη της Καβάλας. Προβλέπονται τα παρακάτω: 1) Πεζοδρόμηση τ...

Αποκατάσταση κτηρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτηρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Σε εξέλιξη
Το έργο αφορά σε διαμόρφωση ενός αστικού οικοπέδου, που βρίσκεται σε επαφή με την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας και δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο με τα συνοδά του κτήρια και που έχει απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισ...

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Ο Δήμος Καβάλας προχωρά στη δημιουργία μιας Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (“Kick-iT”). Στόχος, η ανάπτυξη μίας μη κερδοσκοπικής δομής υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του Τουρισμού και της Πολιτισ...

Σύστημα marketing της πόλης της Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Ο Δήμος και οι φορείς του αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις προβληματικές του τομέα αστικής ανάπτυξης, έχουν ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκαθίδρυσης ενός συστήματος μάρκετινγκ πόλης. Εντούτοις,...

Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 100 ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές και ομαδικές και εφόσον παρακολουθήσουν το σύνολο αυτών θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της κατάρτισης και της πιστοποίησης ...

Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η πράξη έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης συμβάλλοντας στην  αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα τουρισμού – πολιτισμού. Δευτερευόντως,...

Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς πόλης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Κύριο αντικείμενο της πράξης αυτής θα είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές θέσεις μιας εγκατάστασης που θα συνδέει κατακόρυφα την πόλη και το λιμάνι με την ιστορική συνοικία της Παναγίας. Συμπληρωματικά θα: Διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η βελτί...

Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η Πράξη αυτή αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη στρατηγική ανάπτυξη Προσβάσιμου Τουρισμού στην περιοχή, δηλαδή του...

Προβολή και δημοσιότητα ΣΒΑΑ Δήμου Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η εν λόγω πράξη αφορά σε ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα τεχνικά έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Καβάλας, τα μελλοντικά οφέλη από τη χρήση τους, καθώς και τα προβλήματα που πρόκειται να επιλυθούν....