Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Εργα Δημου

Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η οποία αποτελείται από δύο υποέργα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και αφετέρου την κατασκευή χώρων υγιεινής στο παλαιό κτίριο και τ...

[frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Η Πράξη αυτή περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, από αυτές που προδιαγράφει το εν λόγω master plan, για την ανάδειξη των χώρων του Φρουρίου (Κοιτώνας Αξιωματικών, Κυκλικός Πύργος, Φυλακή, Περίβολοι), τη δημιουργία περιεχομένου, τον εμπλουτισμό τη...

Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλ. Καπνεργάτη αποτελεί ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης, αειφορικού σχεδιασμού και διεθνούς προβολής για την πόλη της Καβάλας. Προβλέπονται τα παρακάτω: 1) Πεζοδρόμηση τ...

Αποκατάσταση κτηρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτηρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Το έργο αφορά σε διαμόρφωση ενός αστικού οικοπέδου, που βρίσκεται σε επαφή με την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας και δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο με τα συνοδά του κτήρια και που έχει απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισ...

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Ο Δήμος Καβάλας προχωρά στη δημιουργία μιας Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (“Kick-iT”). Στόχος, η ανάπτυξη μίας μη κερδοσκοπικής δομής υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του Τουρισμού και της Πολιτισ...

Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 100 ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές και ομαδικές και εφόσον παρακολουθήσουν το σύνολο αυτών θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της κατάρτισης και της πιστοποίησης ...

Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η πράξη έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης συμβάλλοντας στην  αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα τουρισμού – πολιτισμού. Δευτερευόντως,...

Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς πόλης

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Κύριο αντικείμενο της πράξης αυτής θα είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές θέσεις μιας εγκατάστασης που θα συνδέει κατακόρυφα την πόλη και το λιμάνι με την ιστορική συνοικία της Παναγίας. Συμπληρωματικά θα: Διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η βελτί...

Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη αυτή αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη στρατηγική ανάπτυξη Προσβάσιμου Τουρισμού στην περιοχή, δηλαδή του...

Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η εν λόγω πράξη αφορά σε ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα τεχνικά έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Καβάλας, τα μελλοντικά οφέλη από τη χρήση τους, καθώς και τα προβλήματα που πρόκειται να επιλυθο...

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας - MIS:5001652

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καβάλας θα λειτουργήσει με σκοπό να εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες παρέχοντας ολιστική υποστήριξη μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχεια...

Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Με το υποέργο 1 υλοποιείται η αποκατάσταση του κτιρίου της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας, που ανεγέρθηκε στα 1909-1910 από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Καβάλας. Η Πράξη συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 12 : Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής ...
Ρυθμίσεις Cookies