Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Επιχειρησιακο Προγραμμα

Επιχειρησιακο Προγραμμα

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) στοχεύει στη δημιουργία ενός μόνιμου και ταυτόχρονα δυναμικού εργαλείου διοίκησης που θα προσδιορίζει με ολοκληρωμένο τρόπο δύο αλληλένδετα στοιχεία: αφενός τη γενική μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση ανάπτυξης για την περιοχή και το Δήμο ως οργανισμό και αφετέρου τον αντίστοιχο «οδικό» χάρτη έργων και δράσεων. Με άλλα λόγια, με την  εκπόνηση του ΕΠ, ο Δήμος Καβάλας επιλέγει το αναπτυξιακό πρότυπο που θα ακολουθήσει για την επόμενη τετραετία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει την επιλογή του αυτή.

Καθώς είναι σαφές πως δεν είναι δόκιμο για κάθε Δήμο να διαφοροποιεί ριζικά το αναπτυξιακό του πρότυπο με τυχόν αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, η εκπόνηση του ΕΠ προϋποθέτει την εκτενή και διαρκή διαβούλευση ανάμεσα σε φορείς και πολίτες έτσι ώστε οι διαφορετικές απόψεις να ενσωματωθούν στο τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Μέσα από τη συνθετική αυτή διαδικασία προκύπτουν με σαφήνεια οι τελικές προτάσεις για τα βασικά αναπτυξιακά ζητήματα, στρατηγικά ιεραρχημένες.

Τέλος, θεωρείται αυτονόητο ότι οι κατευθύνσεις ανάπτυξης της παρούσας μελέτης εναρμονίζονται σε μέγιστο βαθμό με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, τον εμπλουτίζουν δε ακόμη περισσότερο μέσα από μια ενδελεχή προσέγγιση των τοπικών πραγμάτων. Όπου προκύπτει ανάγκη διαφοροποίησης, αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας 2015-2019
 
Μετά την  έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου (Α’ φάση) από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 779/9-11-2015) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διαδικασιών έγκρισης του Ε.Π., το πρόγραμμα αναρτήθηκε για δύο (2) και πλέον μήνες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  http://www.kavala.gov.gr/ στην ενότητα Δήμος > Επιχειρησιακό Σχέδιο  και στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαβούλευσης του Kavala Urban Center. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, τρεις Ανοιχτές Δημόσιες Διαβουλεύσεις:
  • στις 19/11/2015 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (υπ’ αριθμόν 5/2015 συνεδρίαση),
  • στις 25/11/2015 στο Kavala Urban Center (Πλατεία Καπνεργάτη), και
  • στις 15/12/2015, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου των Κρηνίδων

Για προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση  program@dkavalas.gr

Ακολουθεί το κείμενο από το Eπιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καβάλας για την περίοδο 2015 - 2019 (ως συνημμένο αρχείο) καθώς και οι σχετικές αποφάσεις στους συνδέσμους παρακάτω:

Α' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος:
Εγκριτική απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 4/2015
Εγκριτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 779/2015

Β' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος:
Εγκριτική απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2/2016
Εγκριτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 600/2016

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας 2020-2023
 
Εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο (Α’ φάση) του Δήμου Καβάλας από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 11/9-2-2023). Στην Β Φάση αναμένεται να εκπονηθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο όπου η στρατηγική και οι στόχοι που καθορίστηκαν στην Α' Φάση μεταφράζονται σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Α' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Εγκριτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/2023

 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies