Ανακοινωσεις

Ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία "Πρόκληση των 100 Ευφυών πόλεων"

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας πέτυχε την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τίτλο “Πρόκληση των 100 Ευφυών πόλεων” ή “100 Intelligent Cities Challenge”. Η επίσημη έναρξη του προγρ...

Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου

Ημ/νία δημοσίευσης: 22 Ιουν 2020
Στην ικανοποίηση ενός πάγιου και δίκαιου αιτήματος της Καβάλας αποφάσισε να προβεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Ιουν 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 34781/04-06-2020 (ΦΕΚ 2168/04-06-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες ε...

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Ιουν 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 34781/04-06-2020 (ΦΕΚ 2168/04-06-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες ε...

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Ιουν 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 34781/04-06-2020 (ΦΕΚ 2168/04-06-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες ε...

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Ιουν 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 34781/04-06-2020 (ΦΕΚ 2168/04-06-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες ε...

Έρευνα προτιμήσεων μετακίνησης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Ιουν 2020
Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καβάλας, έχει διαμορφώσει μια έρευνα για τις προτιμήσεις των κατοίκων του Δήμου, σχετικά με τα μέσα μετακίνησης που επιλέγο...