Τρεχουσες Θεσεις Εργασιας

 

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ3/2018 για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 22 Οκτ 2018
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων (ΠΕ Πολ. Μηχανικός και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)

577 ΣΟΧ3/2017 αποτελέσματα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Φεβ 2018
Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2017 της ΥΠΥΤ για τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, απορριπτέων των κωδίκων θέσεων 2308,2401 και 2408 υποψήφιων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έπειτα από επανέλεγχο.