Τρεχουσες Θεσεις Εργασιας

 

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ3/2018 για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 22 Οκτ 2018
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων (ΠΕ Πολ. Μηχανικός και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 Προκήρυξης του Δήμου Καβάλας για τη θέση με κωδικό 101 και ειδικότητα ΠΕ Νομικών.

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Ιουλ 2018
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες επιλεγέντων και η ονομαστική κατάταξη των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2018 Προκήρυξης του Δήμου Καβάλας για τη θέση με κωδικό 101 και ειδικότητα ΠΕ Νομικών.

577 ΣΟΧ3/2017 αποτελέσματα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Φεβ 2018
Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2017 της ΥΠΥΤ για τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, απορριπτέων των κωδίκων θέσεων 2308,2401 και 2408 υποψήφιων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έπειτα από επανέλεγχο.