Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής τηλεφωνικών δικτύων, μηχανημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικών κέντρων 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Μαϊ 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής τηλεφωνικών δικτύων, μηχανημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικών κέντρων έτους 2022 προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να ...

Υπηρεσία διαχείρισης ογκωδών και λοιπών αστικών στερεών και πρασίνων αποβλήτων

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Μαϊ 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης ογκωδών και λοιπών αστικών στερεών και πρασίνων αποβλήτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για υπηρεσίες διάθεσης και διαχείρισης χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Απρ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Διάθεσης και διαχείρισης χημικών τουαλετών», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρησης Piller Ηλεκτροφωτισμού και υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Απρ 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρησης Piller Ηλεκτροφωτισμού και υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού 2022 προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού - Crea Centers, Black Sea Crossborder Cooperation Programme

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Απρ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εξοπλισμό για το μουσικό εργαστήριο προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Απρ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Υπηρεσίες Δύτη για τοποθέτηση, συντήρηση και απομάκρυνση ειδών οριοθέτησης έτους 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Απρ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην εγκατάσταση (χρήση σκάφους, απασχόληση δύτη, κτλ). του συστήματος οριοθέτησης της κολυμβητικής περιοχής των ακτών του Δήμου Καβάλας.

Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης μαρμάρων και σκαρπετσαρισμάτων κλιμάκων σε σχολικά κτίρια 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Απρ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη Συντήρηση μαρμάρων και σκαρπετσαρίσματα κλιμάκων σε σχολικά κτίρια 2022 και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα να υπ...
Ρυθμίσεις Cookies