Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση ανανέωσης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας και καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να έχει στη διάθεση του υπηρεσίες ανανέωσης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας και καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρα, βραβεία, αναμνηστικά"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών δώρα βραβεία αναμνηστικά και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσιών Δημόσιων Σχέσεων

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων - Catering στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου CHERISH προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων 2019-2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Σεπ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Τακτικός έλεγχος απο ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Σεπ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τακτικός έλεχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου της χρήσης 2018» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υπο...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση επαναληπτική για την Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Σεπ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί χορτοκοπτικά μηχανήματα και αλυσοπρίονα προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές