Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας για την προώθηση του προγράμματος με τίτλο «Crea Centers»"

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Ιουν 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας "Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας για την προώθηση του προγράμματος με τίτλο «Crea Centers»" προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσιών Δράσεων προβολής και ενημέρωσης δημοτών-συμμετεχόντων στο έργο "Making Spend Matter"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Ιουν 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσιών Δράσεων προβολής και ενημέρωσης δημοτών-συμμετεχόντων στο έργο "Making Spend Matter" προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσιών συνδρομών σε εφημερίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων & ενημερωτικά δελτία

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαϊ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να εγγραφεί ως συνδρομητής σε εφημερίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων & ενημερωτικά δελτία προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υπ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευές - Ανακατασκευές και κλίμακες του Δήμου Καβάλας”

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η κατασκευή, ανακατασκευή, πεζοδρομίων και κλιμάκων, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καβάλας με καθολική ή τμηματική παρέμβαση

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου αφορά κυρίως την αποξήλωση όλου του καταστρώματος των οδών δηλαδή την αποξήλωση των κυβόλιθων , την εξυγίανση και σταθεροποίηση της βάσης έδρασης της οδού με υλικό 3Α και την ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή Προγραμμάτων κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Τομέα Τουρισμού - Πολιτισμού

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Μαϊ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας προγραμμάτων κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Τομέα Τουρισμού - Πολιτισμού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές
Ρυθμίσεις Cookies