Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης τριών γευμάτων για πέντε άτομα

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Ιουν 2024
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας "Παράθεση τριών γευμάτων για πέντε άτομα", προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης ενός γεύματος και δύο δείπνων

Ημ/νία δημοσίευσης: 07 Ιουν 2024
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης ενός γεύματος και δύο δείπνων, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια υλικών για αναγόμωση πυροσβεστήρων, προμήθεια πυροσβεστήρων και συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Ιουν 2024
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αναγόμωση Πυροσβεστήρων, προμήθεια πυροσβεστήρων και συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων» και προσκα...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης Σταδίου Ανθή Καραγιάννη στην Καβάλα - Φάση Β"

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαϊ 2024
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των Υπηρεσιων συντήρησης τοποθέτησης & αποξήλωσης μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαϊ 2024
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση, τοποθέτηση και αποξήλωση των μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Καβάλ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των Υπηρεσιων ελέγχου και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαϊ 2024
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Καβάλας», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που δραστηρ...
Ρυθμίσεις Cookies