Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της Υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής τηλεφωνικών δικτύων, μηχανημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικών κέντρων για το έτος 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της Υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής τηλεφωνικών δικτύων, μηχανημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικών κέντρων για το έτος 2023 προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορε...

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης λογισμικού για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης λογισμικού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εξοπλισμό Μηχανογράφησης προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, για τα έτη 2023, 2024 και 2025

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, για τα έτη 2023, 2024 και 2025, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού - κομπόστ στις Κρηνίδες Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού - κομπόστ στις Κρηνίδες Καβάλας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικο...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης των Υπηρεσιών συντήρησης & αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση - επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, για τις ανάγκες του Δήμου ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού - απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δήμου Καβάλας 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία καθαρισμού - απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δήμου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 07 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εξοπλισμό Μηχανογράφησης προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές
Ρυθμίσεις Cookies