Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήσης κεντρικής θέρμανσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Δεκ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα να υποβάλουν προσφορές

για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Δεκ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρησεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019"

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Νοε 2019
Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες επισκευής, συντήρησης, και κατασκευής νέων υποδομών στις ακτές που διαχειρίζεται ο Δήμος Καβάλας

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και μεταφορά κοντέϊνερ οικισμού hlsteel box

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και μεταφορά δυο κοντέινερ οικισμού HLSTEEL BOX» για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας και προσκαλεί τους οικονομικού...