Αρχειο Διαγωνισμων

 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Ιουν 2020
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο Καβάλας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, περίθαλψη, στειρώσεις 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των υπηρεσιών κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών εγκατάστασεων Ραψάνης, Περιγιαλίου και Παληού

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να καλύψει τις ναυαγοσωστικές ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων Ραψάνης, Περιγιαλίου και Παληού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσιών συνδρομών σε εφημερίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων & ενημερωτικά δελτία

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να εγγραφεί ως συνδρομητής σε εφημερίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων & ενημερωτικά δελτία προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υπ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς έντυπων τεκμηρίων από δωρεά

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη της ανάγκης των υπηρεσιών μεταφοράς έντυπων τεκμηρίων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλου...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας έτους 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των Υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας έτους 2020, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υποβάλλ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου του Τμήματος Προμηθειών

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαϊ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να του παρασχεθεί η υπηρεσία ψηφιοποιήσης αρχείου του τμήματος προμηθειών προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια βυθιζόμενων κολωνακίων και ανταλλακτικών

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαϊ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί βυθιζόμενα κολωνάκια και ανταλλακτικά προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσ...