Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας άρδευσης για το 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Αυγ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης αντλίας άρδευσης, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρα, βραβεία, αναμνηστικά"

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Ιουλ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών δώρα βραβεία αναμνηστικά και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν ...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Ιουλ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης (βυθιζόμενους κάδους) για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων κ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού και προστασίας επιφανειών - 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Ιουλ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας "καθαρισμού και προστασίας επιφανειών" όπως ο καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από γκράφιτι και συνθήματα σε μάρμαρα, μνημεία, αγάλματα και τοίχους που...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, μηχανών γραφείου και άλλου εξοπλισμού

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Ιουλ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές