Αρχειο Διαγωνισμων

 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού για COVID 19 - 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Απρ 2020
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19 στο Δήμο Καβάλας

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2020 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία – παραγωγ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια «Εργαλείων – μικροεργαλείων χειρός και διάφορων εξαρτημάτων και συναφών ειδών έτους 2020»

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εργαλείων, μικροεργαλεία χειρός και διάφορα εξαρτημάτα προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας απολύμανσης, κτηρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας απολύμανσης, κτηρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρων, βραβείων, αναμνηστικών ειδών"

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια "ειδών δώρων βραβείων αναμνηστικών ειδών" και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να...