Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδικών βιομηχανικών ραφιών

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί ειδικά ράφια βιομηχανικού τύπου προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρα, βραβεία, αναμνηστικά"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών δώρα βραβεία αναμνηστικά και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα αναλώσιμα είδη με σκοπό να διευκολύνει τη λειτουργία και την προστασία των Γενικών Αποθηκών και των υλικών αυτής προσκαλεί τους σχετικούς οικονο...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια μοκέτας δαπέδου εξέδρας

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί μοκέτα δαπέδου για την επένδυση του τμήματος της εξέδρας (την οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας) προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηρι...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια αθλητικού υλικού και εξοπλισμού για τις ανάγκες του κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί αθλητικό υλικό και εξοπλισμό για ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και των προπονήσεων των αθλητών, του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές