Αρχειο Διαγωνισμων

 


Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής τοποθέτησης φωτεινού διάκοσμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 07 Δεκ 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής τοποθέτησης φωτεινού διάκοσμου, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης μεγαφωνικής εγκατάστασης εμπορικού κέντρου

Ημ/νία δημοσίευσης: 07 Δεκ 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης μεγαφωνικής εγκατάστασης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Δεκ 2018
Ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και σύμφωνα με την 901/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζει τους χώρους για την ανάπτυξη πάγκων πώλησης χρ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια προϊόντων σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής των εκθεμάτων του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας και του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί προϊόντα σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής των εκθεμάτων του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας και του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας προσκαλεί τους σχ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας Υπηρεσία καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλου...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμού και Απολύμανσης Ψυκτικού θαλάμου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Καβάλας».

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμού και Απολύμανσης Ψυκτικού θαλάμου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Καβάλας» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού κουρτινών χαλιών και μοκετών των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας έτους 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Νοε 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού κουρτινών χαλιών και μοκετών των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας έτους 2018 προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς ...