Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικής θέρμανσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ έργου με τίτλο "Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας 2020"

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Νοε 2020
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την βελτιστοποίηση σχεδιασμού του Δικτύου Πράσινων Σημείων

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την βελτιστοποίηση σχεδιασμού του Δικτύου Πράσινων Σημείων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για τις Δημοτικές Κοινότητες

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί χορτοκοπτικά μηχανήματα για την επάνδρωση συνεργείων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων προσκαλεί τους σχετικού...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής διαφόρων μηχανημάτων 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της yπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαφόρων μηχανημάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού - 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές