Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας έτους 2021»

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Σεπ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας» προσκαλεί τους σχετικούς οικον...

Πρόσκληση Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Τακτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Σεπ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τακτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου της χρήσης 2020» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υπ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια βυθιζόμενων κολωνακίων και ανταλλακτικών

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Σεπ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί βυθιζόμενα κολωνάκια και ανταλλακτικά προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσ...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Αυγ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων και προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Αυγ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κολυμβητηρίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Αυγ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου και των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητήριου και του συντριβανιού της πλ. Ελευθ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Αυγ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα χρώματα, βερνίκια και συναφή είδη προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές
Ρυθμίσεις Cookies