Αρχειο Διαγωνισμων

 


Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στεφάνων, συνθέσεων, ανθοδεσμών & ανθέων, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Φεβ 2019
Η Σχολική επιτροπή Α' βάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικού...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια διαφόρων ειδών (κλειδιά, λουκέτα, κλειδαριές)

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική επιτροπή Α' βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα είδη (κλειδιά, λουκέτα, κλειδαριές) προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια υαλοπινάκων για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική επιτροπή Α' βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί υαλοπίνακες για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανών fax, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανών fax, εκτυπωτών, πολυ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική επιτροπή Α' βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα χρώματα, βερνίκια και συναφή είδη προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου του Τμήματος Προμηθειών 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να του παρασχεθεί η υπηρεσία ψηφιοποιήσης αρχείου του τμήματος προμηθειών προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για την συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Φεβ 2019
Η Σχολική επιτροπή Α βάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές