Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κολυμβητηρίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου και των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητήριου προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρων, βραβείων, αναμνηστικών" 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών "δώρων - βραβείων - αναμνηστικών" και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων

Ημ/νία δημοσίευσης: 07 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας»

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας» προσκαλεί τους σχετικούς οικον...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης επισκευής διαδρόμων και οργάνων γυμναστικής

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Μαϊ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης επισκευής διαδρόμων και οργάνων γυμναστικής προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ηλεκτρονικού χρονομέτρου για το Κλειστό Κολυμβητήριο

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Μαϊ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού χρονομέτρου για το Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών εγκατάστασεων

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Μαϊ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να καλύψει τις ναυαγοσωστικές ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων Ραψάνης, Περιγιαλίου και Παληού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Μαϊ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα χρώματα, βερνίκια και συναφή είδη. προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές