Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια νήματος μεγάλης ανθεκτικότητας και αναλωσίμων υλικών μηχανημάτων κήπου

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια νήματος μεγάλης ανθεκτικότητας και αναλωσίμων υλικών μηχανημάτων κήπου» .

Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης μαρμάρων και σκαρπετσαρισμάτων κλιμάκων σε δημοτικά και σχολικά κτίρια 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη Συντήρηση μαρμάρων και σκαρπετσαρίσματα κλιμάκων σε δημοτικά και σχολικά κτίρια 2023 και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας"

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-κομπόστ

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού-κομπόστ και προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσίας "Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου έτους 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές
Ρυθμίσεις Cookies