Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των Υπηρεσιων ελέγχου και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Καβάλας», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς που δραστη...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανάπλαση πλατείας Νεαπόλεως στην περιοχή των Ποταμουδίων"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας- προσπελασιμότητας στην πλατεία Νεαπόλεως που περιβάλλεται από τις οδούς Μοσχοπουλίδου, Καλλιόπης, Σερδάρογλου και Ομονοίας.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια και τοποθέτηση Χρηματοκιβωτίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί Χρηματοκιβώτιο προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση και επισκευή καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023 και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2022 - 2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια εργαλείων, μικροεργαλείων χειρός και διαφόρων εξαρτημάτων 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εργαλεία, μικροεργαλεία χειρός και διάφορα εξαρτημάτα προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών ν...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας έτους 2022», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φ...
Ρυθμίσεις Cookies