Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2020 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία – παραγωγ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια «Εργαλείων – μικροεργαλείων χειρός και διάφορων εξαρτημάτων και συναφών ειδών έτους 2020»

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εργαλείων, μικροεργαλεία χειρός και διάφορα εξαρτημάτα προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών ...