Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρησεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους"

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Ιαν 2022
Αντικείμενο του έργου είναι χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις, επιστρώσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα κ.α.

Διακήρυξη για την Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Ιαν 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια "Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών και Πολιτών Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Ιαν 2022
Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» με ...

Δημοπρασία για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου στο κέντρο Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Ιαν 2022
Στις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ., στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης (Ομονοίας 117) θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία.

Δημοπρασία για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου στο κέντρο Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Ιαν 2022
Στις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ., στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης (Ομονοίας 117) θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία.

Προκήρυξη ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για το έργο "Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Αυγ 2021
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τους γύρω συσχετιζόμενους χώρους, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματ...
Ρυθμίσεις Cookies