Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων και προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, περίθαλψη, στειρώσεις 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των υπηρεσιών κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια κεριών και καψιδίων

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια κεριών και καψιδίων και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτικού φυτοπαθολογικού υλικού & υλικού κηπευτικής 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί φυτικό και κηπευτικό υλικό, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Προμήθεια υαλοπινάκων για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Μαρ 2018
Η Σχολική επιτροπή Β' βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί υαλοπίνακες για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Μαρ 2018
Η Σχολική επιτροπή Β' βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα χρώματα, βερνίκια και συναφή είδη προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης τεμαχίων στερέωσης συρματόσχοινων αεραγωγών κολυμβητηρίου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας αντικατάστασης των ειδικών τεμαχίων στερέωσης των συρματόσχοινων που συγκρατούν τους αεραγωγούς κολυμβητήριου προσκαλεί τους σχετικ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του Δήμου Καβάλας 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Μαρ 2018
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του Δήμου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές