Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Ιουλ 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί διάφορα χρώματα, βερνίκια και συναφή είδη. προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Ιουλ 2018
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί οικοδομικά υλικά για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άσφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις, οδοσήμανση στη Δ.Ε. Φιλίππων 2018"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Ιουλ 2018
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων