Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικής θέρμανσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Δεκ 2021
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Νοε 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Επισκευές Σχολικού Συγκροτήματος Νέας Καρβάλης"

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Νοε 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προκήρυξη ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για το έργο "Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Αυγ 2021
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τους γύρω συσχετιζόμενους χώρους, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματ...
Ρυθμίσεις Cookies