Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 


Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή του έργου "Μελέτη πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2018
Εκπόνηση σειράς μελετών για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία των κτιρίων όλων των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις – Επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Νοε 2018
Αντικείμενο του έργου είναι οι διάφορες εργασίες συντήρησης περιλαμβανομένων των κατηγοριών επιστρώσεις, εκσκαφές-καθαιρέσεις-επιχώσεις, σκυροδέματα, τοιχοδομές-επιχρήσεις, επιστρώσεις, λοιπα τελει...