Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού

Ημ/νία δημοσίευσης: 22 Απρ 2019
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019"

Ημ/νία δημοσίευσης: 03 Απρ 2019
Αντικείμενο του έργου είναι οι διάφορες εργασίες συντήρησης περιλαμβανομένων των κατηγοριών επενδύσεις- επιστρώσεις,χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές-επιχρίσματα, κατασκευές ξύλι...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Κατασκευές -επισκευές- συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019»

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαρ 2019
Αντικείμενο του έργου, είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων / αστοχιών των υποδομών ποτίσματος των κοπαδιών ζώων της ΔΕ Φιλίππων, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια νερού και το άδειασμα ή την αδ...