Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 


Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια αυτόματων σφραγίδων και ανταλλακτικών μελάνης 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί αυτόματες σφραγίδες και ανταλλακτικά μελάνης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια ειδών «Δώρα, βραβεία, αναμνηστικά"

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών δώρα βραβεία αναμνηστικά και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας αδρανοποίησης αποτέφρωσης νεκρών ζώων

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Φεβ 2019
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας αδρανοποίησης αποτέφρωσης νεκρών ζώων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές