Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για τις Δημοτικές Κοινότητες

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί χορτοκοπτικά μηχανήματα για την επάνδρωση συνεργείων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων προσκαλεί τους σχετικού...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης B' φάσης έργου Urge Urbact III 2014-2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση υποστήριξης για την υλοποίηση της B’ Φάσης του έργου URGE (Circular Building Cities)/ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικού...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας έτους 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας έτους 2020, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Δημοπρασία επαναληπτική για τη για την εκμίσθωση εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων του Δημοτικού Δάσους Λιμνιάς

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Νοε 2020
Τη 01 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική πλειοδοτική, φ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2021-2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Περιφεριακής Ενότητας Καβάλας Θάσου προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την "Εκπόνηση Μελετών Αποτύπωσης και Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Δήμου"

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Νοε 2020
Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία: (16) Μελέτες Τοπογραφίας, (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, και (09) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές