Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ανανεώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2020"

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Ιουν 2020
Αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση – αναβάθμιση και συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου Καβάλας. Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν στους οργανωμένους χ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 2020-2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Ιουν 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή προγραμμάτων κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Τομέα Τουρισμού - Πολιτισμού

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας προγραμμάτων κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Τομέα Τουρισμού - Πολιτισμού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άσφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις, οδοσήμανση στη Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Ιουν 2020
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαϊ 2020
Εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Καβάλας όπως α...