Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση και επισκευή καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023 και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2022 - 2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 70

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Νοε 2022
Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και π...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας & των Νομικών Προσώπων

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Νοε 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων διάρκειας 12 μηνών.
Ρυθμίσεις Cookies