Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων έτους 2021 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία – παραγωγ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Συντήρηση, τοποθέτηση και αποξήλωση των μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Καβάλας έτους 2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια Υλικών Κηπευτικής, Λιπασμάτων & Φυτοπαθολογικού Υλικού έτους 2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί Υλικά Κηπευτικής, Λιπασμάτων & Φυτοπαθολογικό Υλικό έτους 2021», προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης"

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισ. & Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση Υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020 προσκαλεί τους σχετ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της Υπηρεσίας απόφραξης αγωγών και εκκένωσης βόθρων του Δημοτικού Κυνοκομείου

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας υπηρεσίας απόφραξης αγωγών και εκκένωσης βόθρων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Μαρ 2021
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα - Υποέργο 1
Ρυθμίσεις Cookies