Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων(ΑΛΕ), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους και πλαστικών & μεταλλικών κάδων και μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Μαρ 2023
Στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων και συνεδριάσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, στον 1ο όροφο επί της οδού Κ.Παλαιολόγου 4 και μπροστά...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Μαρ 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ...

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου Καλαμίτσας

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Μαρ 2023
Στις 22 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας (Κ. Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθε...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση μελέτης για την Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Φεβ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου»,.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης και χαρτιού

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Φεβ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης και χαρτιού, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.
Ρυθμίσεις Cookies