Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άσφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις, οδοσήμανση στη Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Ιουν 2020
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια και τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Ιουν 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαϊ 2020
Εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Καβάλας όπως α...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Μαϊ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι οι βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης του Δήμου Καβάλας

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου»

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Μαϊ 2020
Aμφιδρόμηση της οδού ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (πρώην Νυρεμβέργης) από την συμβολή της με την οδό ΜΙΑΟΥΛΗ μέχρι το ύψος του παλαιού νοσοκομείου για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, και την ομαλο...