Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας & των Νομικών Προσώπων για το έτος 2021-2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Σεπ 2020
Η Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2021-2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Σεπ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας διαφόρων κτισμάτων ή περιφράξεων του Δήμου Καβάλας, λαμβάνοντας τα μέτρα που προτείνονται από την Υπηρεσία Δόμησης κάθε φορά

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κολυμβητηρίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Σεπ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου και των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητήριου προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρησεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους"

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις, επιστρώσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα κ.α.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων Νεωτέρων Μνημείων «Δημαρχείο», «Μέγαρο Wix» και «Κατοικία Μούτουλα», επι των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 Στο Δήμο Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Αυγ 2020
Η μελέτη περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (16) Μελέτες Τοπογραφίας, (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, (8) Στατικές μελέτες και (09) Μελέτες Μηχανολογικές, ...