Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια χημικού υλικού για το Κλειστό Κολυμβητήριο

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας χημικού υλικού, λόγω της αύξησης των αθλητών κολύμβησης και λόγω των νέων αθλητικών διοργανώσεων που θα γίνουν μέχρι το τέλος του έ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το Δημοτικό κυνοκομείο έτους 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί φαρμακευτικό υλικό για το Δημοτικό κυνοκομείο έτους 2018, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί μηχανήματα έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Ιουν 2019
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσει σχετικό διαγωνισμό και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 1/8/2019-31/12/2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Ιουν 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές