Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου θα είναι εργασίες κοπής με ασφαλτοκόπτη της ασφαλτικής ή σκυροδετημένης επιφάνειας , αποξήλωση των κατακερματισμένων στρώσεων , εξυγίανση του εδάφους με θραυστό υλικό λατομείο...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων”

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Ιουλ 2020
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: -χωματουργικά, εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας -κατασκευές από σκυρόδερμα, μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, οικοδομικές εργασίες

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου Εκμίσθωση κυλικείου 6ου Λυκείου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Ιουλ 2020
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οδός Παλαιολόγου 9, Καβάλα) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα δ...