Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την υπηρεσία «Συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Καβάλας έτους 2021»

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Μαϊ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία «Συντήρησης και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Καβάλας έτους 2021» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μίσθωσης γερανών με χειριστή 2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Μαϊ 2021
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας για τη μίσθωση γερανών με χειριστή προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Μαρ 2021
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα - Υποέργο 1
Ρυθμίσεις Cookies