Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών ΔΕ Φιλίππων 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Φεβ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορε...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών ΔΕ Καβάλας 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Φεβ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οκονομικούς φορείς...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αρδευτικών Δικτύων και Λειτουργία και Ανακατασκευή Αντλιοστασίων Άρδευσης έτους 2020»

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Φεβ 2020
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου