Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2019-2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Σεπ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές