Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια κεριών και καψιδίων

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια κεριών και καψιδίων και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Δημοπρασία για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, εμβαδού 93,60 τ.μ

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Οκτ 2019
Στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική.......

Επαναληπτική δημοπρασία για τη για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου (επι της Μητροπολίτου Χρυσοστόμου)

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Οκτ 2019
Στις 22 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική πλειοδοτική,...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό κυνοκομείο έτους 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Οκτ 2019
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί λοιπό εξοπλισμό για το Δημοτικό κυνοκομείο, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Οκτ 2019
Αντικείμενο του έργου η εξασφάλιση (χωματουργικά-οδοστρωσία-ασφαλτικά, υδραυλικά) εύκολης και ασφαλούς προσβασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των αγροτικών περιοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του ...