Ανακοινωσεις

 
Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κρηνίδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Κρηνίδων θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Νοε 2020
Λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΟΔΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και επί της ΟΔΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσει...

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κρηνίδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Κρηνίδων θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες