Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Αυγ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Απρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Απρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 11-5-2020 έως 30-9-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cherish" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανά...

Ανακοίνωση πρόσληψης 6 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες προ...

Διόρθωση ανακοίνωσης πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Οκτ 2019
Διόρθωση επί της περίληψης Ανακοίνωσης της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Making Spend Matter» του Προγράμματος URBAC...