Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Μαϊ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 16-5-2019 έως 15-10-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΔΕΥΑ Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Οκτ 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δώδεκα άτομα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, ΥΕ Εργατών Υδρευσης

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Σεπ 2018
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη και γ) εννιά (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στο Τμ...