Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 16-5-2019 έως 15-10-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΔΕΥΑ Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Οκτ 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δώδεκα άτομα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, ΥΕ Εργατών Υδρευσης

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Σεπ 2018
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη και γ) εννιά (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στο Τμ...

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 Προκήρυξης του Δήμου Καβάλας για τη θέση με κωδικό 101 και ειδικότητα ΠΕ Νομικών.

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Ιουλ 2018
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες επιλεγέντων και η ονομαστική κατάταξη των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2018 Προκήρυξης του Δήμου Καβάλας για τη θέση με κωδικό 101 και ειδικότητα ΠΕ Νομικών.