Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Απρ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”

Αποτλέσματα για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Μαρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Circular Building Cities- B Φάση» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής...

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Μαρ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2021 έως 30-9-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Φεβ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Circular Building Cities- B Φάση» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΜΕ -1/2019 μίσθωση έργο Cherish

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Δεκ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cherish" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΜΕ -1/2019 μίσθωση έργο Cherish

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Δεκ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cherish" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης

Ανακοίνωση πρόσληψης 21 ΥΕ και ΔΕ

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Δεκ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ' Κατηγορίας, τριών (3) ατόμων ειδικ...

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων.

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Δεκ 2020
Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης / Περιοχή Καβάλας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου ...
Ρυθμίσεις Cookies