Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 


Ανακοίνωση Πρόσληψης σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Ιαν 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του...

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για όλους περιόδο...

Ανακοίνωση πρόσληψης (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Ιουλ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καβάλας

Περιφέρεια ΑΜΘ - Πρόσληψη 31 ατόμων

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Ιουν 2022
Περιφέρεια Καβάλας - Πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Ιουν 2022
Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο ...
Ρυθμίσεις Cookies