Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cherish" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανά...

Ανακοίνωση πρόσληψης 6 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες προ...

Διόρθωση ανακοίνωσης πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Οκτ 2019
Διόρθωση επί της περίληψης Ανακοίνωσης της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Making Spend Matter» του Προγράμματος URBAC...

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Μαϊ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατό (100) ατόμων.

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Απρ 2019
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων.