Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ΥΕ καθαριστριών/στών σχολικών μονάδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Σεπ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (15) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών/στών σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκε...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 86 ατόμων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Αυγ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καβάλας.

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Αυγ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Απρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Απρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 11-5-2020 έως 30-9-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Μαρ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2019
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πλήρωση μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cherish" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανά...