Αρχειο Θεσεων Εργασιας

 

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΔΕΥΑ Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Οκτ 2018
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δώδεκα άτομα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, ΥΕ Εργατών Υδρευσης

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Σεπ 2018
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη και γ) εννιά (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στο Τμ...

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών και ΔΕ Οδηγών Aπορριμματοφόρων

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Ιουλ 2018
Η Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών και οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Aπορριμματοφόρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Ιουν 2018
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Β...