Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιο Βιωσιμης Αστικης Κινητικοτητας

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός της πόλης της Καβάλας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας είχε ως αφετηρία, τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης, όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας. 
Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου Ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, εκδόθηκε ο νόμος 4784/2021 ο οποίος εξειδικεύει περισσότερο ορισμένες διαδικασίες. Το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας προσαρμόστηκε, στον βαθμό του εφικτού, στις εν λόγω διαδικασίες.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ρυθμίσεις Cookies