Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανοιχτα Δεδομενα

Ανοιχτα Δεδομενα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημόσιου τομέα και βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με αυτές του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014, δημιουργήθηκε το data.gov.gr, δηλαδή ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

O Δήμος Καβάλας και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα και Επιτροπές αναρτούν τα σύνολα δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ανοιχτα δεδομένα του Δήμου Καβάλας από εδώ.
Ρυθμίσεις Cookies