Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακυκλωση χαρτινων συσκευασιων, χαρτιου, χαρτονιου

Δημοσίευση: 21 Μαϊ 2020
Δείτε εδώ το δίκτυο των κάδων με το κίτρινο καπάκι για την συλλογή αποκλειστικά χάρτινων συσκευασιών

Η στρατηγική του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συμφωνία με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και ανάκτηση των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της εκτροπής τους από ταφή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Στα πλαίσια αυτά, για το χαρτί και το χαρτόνι δίνεται προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για δύο βασικά υλικά – στόχους, το χαρτί – χαρτόνι συσκευασίας και το έντυπο χαρτί, με ταυτόχρονη έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών σε ξεχωριστά ρεύματα.
Με στόχο την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας, μέσω της Διαλογής στην Πηγή των υλικών χαρτιού – χαρτονιού, που αποτελούν το 40% περίπου των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχωρίζονται από το υφιστάμενο δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης, ο Δήμος Καβάλας επέλεξε την εγκατάσταση δικτύου μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπου αναμένεται σημαντική παραγωγή των προαναφερόμενων ρευμάτων αποβλήτων χαρτιού – χαρτονιού. Διαλέγοντας το χαρτί και το χαρτόνι στην πηγή:
αποφεύγουμε την ανάμειξη του με άλλα υλικά, αυξάνοντας έτσι την καθαρότητά του και την ανάκτησή του στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Μειώνουμε τον όγκο των σύμμεικτων αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, παρατείνοντας τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Καβάλας.
Μειώνουμε τα έξοδα του Δήμου για την επεξεργασία και την τελική διάθεση των απορριμμάτων.
Συμβάλλουμε στην ανάκτηση πρώτων υλών για την παρασκευή νέων προϊόντων.
Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και εκτροπής αποβλήτων από την υγειονομική ταφή.
Κατά την 1η φάση ανάπτυξης του δικτύου (Μάιος 2020) επιλέχθηκε η εγκατάσταση κάδων κυρίως σε εμπορικές οδούς, πλησίον μεγάλων καταστημάτων καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο αφενός της μεγιστοποίηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων και αφετέρου την επίτευξη της μέγιστης δυνατότητας καθαρότητας των υλικών. Προφανώς, η χρήση του δικτύου κάδων είναι δυνατή από όλους τους πολίτες, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με το είδος των υλικών που μπορεί να απορρίπτονται στους κάδους που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.
Κατά τη 2η φάση ανάπτυξης του δικτύου (Σεπτέμβριος 2020), ο Δήμος Καβάλας θα προχωρήσει στη στοχευμένη επέκταση του με εγκατάσταση κάδων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικά Σχολεία) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας, καθώς και στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 
 Δείτε εδώ το δίκτυο των κάδων με το κίτρινο καπάκι για την συλλογή αποκλειστικά χάρτινων συσκευασιών

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies