Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Δεκ 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189 (ΦΕΚ 5486/12-12-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Ενημέρωση, συμμετοχή φορέων και επιλογή επιθυμητού σεναρίου κινητικότητας, στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Δεκ 2020
Ο Δήμος Καβάλας, μετά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συμμετοχικού διαγωνισμού, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας https://...

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κρηνίδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Δεκ 2020
Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ο Δήμαρχος Καβάλας αποφασίζει η Λαϊκή Αγορά Κρηνίδων να λειτουργήσει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Ενημέρωση, συμμετοχή φορέων και επιλογή επιθυμητού σεναρίου κινητικότητας, στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Δεκ 2020
Σύνδεσμος συμμετοχής στη διαβούλευση: https://forms.gle/ugKCivyUSFM6A6aF Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Καβάλας: https://kavala.sump.gr Ο Δήμος Καβάλας, μετά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη...

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Δεκ 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κρηνίδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Κρηνίδων θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Νοε 2020
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 (ΦΕΚ 4831/02-11-2020 τεύχος Β΄) η λειτουργία της Λαϊκής Αγορά Καβάλας θα ορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση Δημάρχου ως προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες