Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Gov.gr εκδοση πιστοποιητικων

Το gov.gr αποτελεί το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους και φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες. Επίσης, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:
Άυλη συνταγογράφηση
Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
Έκδοση εξουσιοδότησης
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το gov.gr θα εξελίσσεται συνεχώς. Σύντομα, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Για περισσότερες υπηρεσίες και άμεση έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο
 

διαδικτυακή πύλη govgr.png

Ρυθμίσεις Cookies