Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Gov.gr εκδοση πιστοποιητικων

Το gov.gr αποτελεί το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους και φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει ή να την βρείτε μέσα από τις κατηγορίες. Επίσης, μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:
Άυλη συνταγογράφηση
Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ
Ραντεβού με το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
Έκδοση εξουσιοδότησης
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το gov.gr θα εξελίσσεται συνεχώς. Σύντομα, θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

Για περισσότερες υπηρεσίες και άμεση έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο

διαδικτυακή πύλη govgr.png
 

Παράλληλα ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αιτήσεων πολίτων από το gov.gr προς τον Δήμο Καβάλας
 
Στον σύνδεσμο https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες αιτήσεις μαζί. Προτρέπουμε τον πολίτη πρώτα να δοκιμάσει να εκδώσει ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά αυτά και αν δεν μπορέσει, τότε να υποβάλλει αίτημα προς τον Δήμο, έτσι ώστε να αποφεύγονται αιτήσεις για πιστοποιητικά που μπορούν να εκδοθούν απευθείας από το gov.gr
 
Συγκεκριμένα από το gov.gr θα δρομολογούνται προς το Δήμο Καβάλας:

● Στη Θυρίδα Δημοτολογίου, αιτήσεις πολιτών για:
 

 • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
 • Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
 • Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
 • Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
 • Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

● Στη Θυρίδα Ληξιαρχείου, αιτήσεις πολιτών για:
 
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

Ρυθμίσεις Cookies