Οικονομικες υπηρεσιες

Πρόσβαση των δημοτών, σε προσωποποιημένη υπηρεσία οικονομικής φύσεως, κατόπιν εγγραφής και φυσικής ταυτοποίησης

Πρόσβαση των δημοτών, σε προσωποποιημένη υπηρεσία οικονομικής φύσεως, κατόπιν εγγραφής και φυσικής ταυτοποίησης