Αιτησεις & δικαιολογητικα

Τμημα αδειοδοτησεων και ρυθμισης εμπορικων δραστηριοτητων

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην  Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων .   Την ευθύνη για την ορθότητα/πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών έχει η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.