Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Αιτησεις & δικαιολογητικα

Κοινωνικη Προστασια

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Την ευθύνη για την ορθότητα/πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών έχει η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας

Κοινωνικο Παντοπωλειο

Το «κοινωνικό παντοπωλείο» διανέμει τρόφιμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και οι δικαιούχοι του επιλέγονται βάσει συνδυαστικών κριτηρίων όπως η απορία, η οικογενειακή κατάσταση, οι συνθήκες στέγασης, η εργασιακή κατάσταση ενώ υπόψιν λαμβάνεται και το ενδεχόμενο αναπηρίας ή άλλων προβλημάτων υγείας.
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
Έντυπο Αίτησης για την ένταξη ή παραμονή στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

i. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους δικαιούχους:
 
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο  ή αντίγραφα λογαριασμών επιχείρησης παροχής ρεύματος ή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από τους οποίους πιστοποιείται η διεύθυνση και η μονιμότητα της κατοικίας.
 4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  και του  εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) καθώς και των συνοικούντων αν υπάρχουν
 5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ


  ii. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δικαιούχου:
 
 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
 2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 3. Οποιοδήποτε  άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί κατά περίπτωση.
Δικαιούχοι που κρίθηκαν ωφελούμενοι  του ΤΕΒΑ, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία.

Δείτε τη  σχετική ανακοίνωση για την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.
Αρμοδιο γραφειο
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων pronoia@kavala.gov.gr 2513503374, 375
Ρυθμίσεις Cookies