Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Παροχη εφαπαξ ειδικου βοηθηματος επανασυνδεσης ηλεκτρικου ρευματος

Δημοσίευση: 14 Ιουν 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (3ος  όροφος, γρ. 374) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
Τηλέφωνο:2513 503 374-373
e-mail: pronoia@kavala.gov.gr
κ. Τόλη Γεωργία – κ. Παπαδοπούλου Δήμητρα
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4508/2017 (Β΄3088).
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ 7422/130 (ΦΕΚ 276/23.01.2023τ. Β΄)
 
Ανακοινώνεται ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στην υπηρεσία μας από καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 31.12.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επανασύνδεσης.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
 1. Αίτηση (διατίθεται στον ιστότοπο του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr στην  ενότητα Επικαιρότητα/Ανακοινώσεις ή χορηγείται από την υπηρεσία μας)
 2. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης (με την συναίνεση του δικαιούχου ζητείται αυτεπάγγελτα).     
 3. Δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού  έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 7. Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
 
 1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.
 2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Η αρμόδια υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας ή την πραγματοποίηση κατ΄οίκον επίσκεψης για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.  

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies