Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Εργα Δημου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Ανάπλαση τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στη γωνία των οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Το έργο θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθ. Αντιστάσεως και Αβέρωφ. Αποτελεί έργο συντήρησης και εκσυγχρονισμού της επιφάνειας της ανωδομής του πεζοδρο...

Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος καταγραφής ωκεανογραφικών/μετεωρολογικών συνθηκών (δεδομένα κυματικά, ωκεανογραφικά, μετεωρολογικά, ποιότητας νερού και αέρα, ανοικτά και άμεσα διαθέσιμα στο ευρύ κοινό με εύληπτο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του ...

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ολοκληρωμένο
Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, το οποίο αποτυπώνεται σ' ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανακύκλωσης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την ...
Ρυθμίσεις Cookies