Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιο Διαχειρισης αποβλητων

Η κύρια στόχευση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας, πέρα από την προφανή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) συνίσταται:
  • στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (απόβλητα τροφίμων καθώς και απόβλητα κηπευτικών εργασιών), που αποτελούν σημαντικό κλάσμα (άνω του 1/3) της συνολικής παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο.
  • στη ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλα), πέραν των συσκευασιών, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων Σημείων. Στο Τοπικό Σχέδιο πραγματοποιείται καταγραφή και των θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την επόμενη επικαιροποίησή του (Μάρτιος 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 56 του Νόμου 4819/2021).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies