Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Αυγ 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2023»

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση διατηρητέων κτηρίων του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 22 Ιουν 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση διατηρητέων κτηρίων "Δημοτικό Ωδείο - 10ο Δημοτικό Σχολείο - 1ο Γυ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Μαϊ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας"

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Απρ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας».

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρηση αρδευτικών δικτύων, λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Απρ 2023
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των αντλιοστασίων, και των δικτύων άρδευσης του Δήμου Καβάλας. Με το παρόν έργο θα γίνει η αποκατάσταση των βλαβών σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια άρδευσης και σ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Μαρ 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση μελέτης για την Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Φεβ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου»,.

Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Φεβ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική γη και...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων 2022-2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Ιαν 2023
Αντικείμενο του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας διαφόρων κτισμάτων ή περιφράξεων του Δήμου Καβάλας, λαμβάνοντας τα μέτρα που προτείνονται από την Υπηρεσία Δόμησης κάθε φορά
Ρυθμίσεις Cookies