Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Αρση επικινδυνοτητας επικινδυνων κτισματων 2022-2023"

Δημοσίευση: 26 Ιαν 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΒΑΚ: Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2022-2023» προϋπολογισμού έργου 161.290,32 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 1.008,02 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV– 45111100-9.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
  1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 111.744,34
  2. Σκυροδέματα - Τεχνικά, με προϋπολογισμό 48.537,96 €

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies