Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Εργα Δημου

Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΣΒΑΑ)

Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η οποία αποτελείται από δύο υποέργα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και αφετέρου την κατασκευή χώρων υγιεινής στο παλαιό κτίριο και τ...

[frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Η Πράξη αυτή περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, από αυτές που προδιαγράφει το εν λόγω master plan, για την ανάδειξη των χώρων του Φρουρίου (Κοιτώνας Αξιωματικών, Κυκλικός Πύργος, Φυλακή, Περίβολοι), τη δημιουργία περιεχομένου, τον εμπλουτισμό τη...

Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλ. Καπνεργάτη αποτελεί ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης, αειφορικού σχεδιασμού και διεθνούς προβολής για την πόλη της Καβάλας. Προβλέπονται τα παρακάτω: 1) Πεζοδρόμηση τ...

Αποκατάσταση κτηρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτηρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Το έργο αφορά σε διαμόρφωση ενός αστικού οικοπέδου, που βρίσκεται σε επαφή με την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας και δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο με τα συνοδά του κτήρια και που έχει απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισ...

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Ο Δήμος Καβάλας προχωρά στη δημιουργία μιας Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (“Kick-iT”). Στόχος, η ανάπτυξη μίας μη κερδοσκοπικής δομής υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του Τουρισμού και της Πολιτισ...

Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 100 ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές και ομαδικές και εφόσον παρακολουθήσουν το σύνολο αυτών θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της κατάρτισης και της πιστοποίησης ...

Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Η πράξη έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης συμβάλλοντας στην  αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα τουρισμού – πολιτισμού. Δευτερευόντως,...

Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς πόλης

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ενταγμένο
Κύριο αντικείμενο της πράξης αυτής θα είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές θέσεις μιας εγκατάστασης που θα συνδέει κατακόρυφα την πόλη και το λιμάνι με την ιστορική συνοικία της Παναγίας. Συμπληρωματικά θα: Διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η βελτί...

Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η Πράξη αυτή αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη στρατηγική ανάπτυξη Προσβάσιμου Τουρισμού στην περιοχή, δηλαδή του...

Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Η εν λόγω πράξη αφορά σε ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα τεχνικά έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Καβάλας, τα μελλοντικά οφέλη από τη χρήση τους, καθώς και τα προβλήματα που πρόκειται να επιλυθο...

Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου πρώην ΕΟΚ στον Δήμο Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί σε αποκατάσταση, ανακαίνιση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου, 2ου ορόφου και του μισού υπογείου προκειμένου να προχωρήσει στη μεταστέγαση δημοτικών υπηρεσιών στο κτίριο του πρώην ΕΟΚ (Ελληνικός Οργαν...

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε εξέλιξη
Το έργο θα κατασκευαστεί στον Κεντρικό Λιμένα της Καβάλας, στην περιοχή του προσήνεμου μόλου, από την επαφή του με τα πρανή της «Παναγίας» έως το ακρομόλιό του (η οποία αποτελεί και την περιοχή ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων), σε μια ζώνη που ...
Ρυθμίσεις Cookies