Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ετος 2016 (χρηση 2015)

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/10 προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης της δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας, συγκεκριμένα « Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου».

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies