Νομοθεσια περι συστασης της πολης & οργανωσης των υπηρεσιων

Νομοθεσια περι συστασης της πολης & οργανωσης των υπηρεσιων

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν καταχωρημένα με χρονολογική σειρά:
  • Νομοθεσία του 1918, για την σύσταση πόλης με όνομα Δήμος Καβάλας, στην Ανατολική Μακεδονία.
  • Νομοθεσία του 2015 για την τροποποίηση του οργανογράμματος υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας
  • Νομοθεσία τον Φευρουάριο 2017 για την συμπληρωματική τροποποίηση του οργανισμού
  • Νομοθεσία τον Αυγουστο  2017 για την συμπληρωματική τροποποίηση του οργανισμού
  • Νομοθεσία τον Δεκέμβριο του  2018 για τη συμπληρωματική τροποποίηση του οργανισμού
  • Νομοθεσία τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2019 για τη συμπληρωματική τροποποίηση του οργανισμού

Συνοδευτικα Αρχεια