Πρωτοκολλο Τεχνικης Υπηρεσιας

Στοιχεια Επικοινωνιας

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνοι τμημάτων.

Όνομα Ρόλος
 
Πρωτοκολλο Τεχνικης Υπηρεσιας 2513 500128
Πιλάτου Κατερίνα Υπάλληλος 2513500128 technagram@kavala.gov.gr