Πρωτοκολλο Τεχνικης Υπηρεσιας

Στοιχεια Επικοινωνιας

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνοι τμημάτων.

Όνομα Ρόλος
 
Πρωτοκολλο Τεχνικης Υπηρεσιας 2513 500128
Χαλβατζόγλου Κλεοπάτρα Υπάλληλος 2513500128 gram.technant@kavala.gov.gr