Στοιχεια Επικοινωνιας

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνοι τμημάτων.

Όνομα Ρόλος
 
Σχολικη Φυλαξη 2513500132
Καραθανάση Παναγιώτα Υπάλληλος
Κοντογεωργίου Λάσκαρης Υπάλληλος 2513500472, 2513500132
Μπουρμπούλιας Βαγγέλης Υπάλληλος 2513500105
Παπαδόπουλος Παναγιώτης Υπάλληλος
Παπαχριστοδούλου Γιάννης Υπάλληλος
Πρωτοψάλτης Γιάννης Υπάλληλος 2513500105
Τσαπράζη Ζηνοβία Υπάλληλος
Φωτογράφος Αιμίλιος Υπάλληλος 2513500105