Στοιχεια Επικοινωνιας

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνοι τμημάτων.

Όνομα Ρόλος
 
Μισθοδοσια & Αποζημιωσεις 2513 500265 misthos@kavala.gov.gr
Μπάμπου Χριστίνα Υπάλληλος 2513500265
Νώλης Χρήστος Υπάλληλος 2513500265