Επιτροπη Τουριστικης Αναπτυξης & Προβολης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.