Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Επιτροπη Τουριστικης Αναπτυξης & Προβολης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ


Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

1. Πεφάνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής με
αναπληρωτή τον Χρόνη Απόστολο Δημοτικό Σύμβουλο
2. Ιωσηφίδου Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Προμούσα Ιωάννη
Δημοτικό Σύμβουλο
3. Αγγελίδης Παναγιώτη, Δημότης με αναπληρώτρια την Ιώ Χατζηβαρύτη, Δημότη
4. Παπαδόπουλος Σωτήρης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Καλανταρίδη
Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο
5. Ιγνατιάδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Σιδηρόπουλο
Βασίλειο, Δημότη
6. Καπέτης Μιχαήλ, Δημότης με αναπληρωτή τον Σιδηρόπουλο Νικόλαο Δημότη
7. Νικολάου Τόνια, Δημότης, με αναπληρώτρια την Τζάθα-Παυλίδου Αναστασία,
Δημότη
8. Κωνσταντινίδης Δημοσθένης, Δημότης με αναπληρωτή τον Κωνσταντινίδη
Παναγιώτη, Δημότης
9. Βογιατζής Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Ζαχαρίκο
Νικόλαο, Δημότη
10. Τελίδης Περικλής, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Πετρόπουλο Πέτρο,
Δημοτικό Σύμβουλο
11. Νταβινταβιάν Άννα, Δημότης με αναπληρώτρια την Κογκαλίδου Μαριάνθη, Δημότη
12. Κηπουρό Φωκίωνα, Δημότης με αναπληρωτή τον Νερατζάκη Σταύρο, Δημότη
13. Σαρηγιαννίδης Λάζαρος, με αναπληρώτρια την Στρατηλάτη Μακρίνα, εκπρόσωποι
της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
14. Μιτζάλης Αντώνιος με αναπληρωτή τον Πούλο Φώτιο, εκπρόσωποι του Συνδέσμου
Ξενοδόχων
15. Καραμπουρνιώτη Μαρία με αναπληρωτή τον Κούτρα Ιωάννη, εκπρόσωποι του
Επιμελητηρίου Καβάλας
16. Δαλκίτση Μαρία με αναπληρωτή τον Καρατσιόρα Δημήτριο, εκπρόσωποι του
Ο.Ε.Ε. Τμήμα Αν. Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου
17. Νάστος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Σιδερίδου Ελένη, εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε.
Τμήμα Αν. Μακεδονίας Τεχνικού Επιμελητηρίου
18. Βαφείδης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Παπαθανασίου Νικόλαο, εκπρόσωποι του
Σωματείου Καφεζυθοπωλών Καβάλας
19. Εκπρόσωπος Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων (δεν έχει ανασυσταθεί)
20. Θυσιάδου Άννα εκπρόσωπος του Ο.Λ.Κ.
21. Τσαλουχίδου Ελένη – Γεωργία (Ελίνα) με αναπληρώτρια την Τζινοπούλου Άννα,
εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου πτυχιούχων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ρυθμίσεις Cookies