Επιτροπη Διαβουλευσης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του Δήμου (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων,  Επιστημονικούς Συλλόγους, Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους).