Πισω στη λιστα

Συστημα marketing της πολης της Καβαλας

project image
Ο Δήμος και οι φορείς του αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις προβληματικές του τομέα αστικής ανάπτυξης, έχουν ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκαθίδρυσης ενός συστήματος μάρκετινγκ πόλης. Εντούτοις, όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν αποσπασματικές ενέργειες που υλοποιούνται χωρίς να υπάρχουν σχετικές μελέτες και έρευνες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα στρατηγικό σχέδιο ως οδηγό βάσης. Οι εν λόγω δράσεις αφορούν κυρίως την προβολή της πόλης ως τουριστικό προορισμό, παραβλέποντας το επιχειρηματικό προφίλ που πρέπει να αναπτύξει για την προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεδρίων, κλπ., καθώς και το προφίλ μιας ελκυστικής και φιλικής πόλης για νέους κατοίκους και φοιτητές. Η στρατηγική μάρκετινγκ επιδιώκει να αναδείξει την Καβάλα ως ένα μεσογειακό ορόσημο, τουριστικού, ερευνητικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Το σύστημα μάρκετινγκ θα αναπτυχθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και βασισμένο σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Το σύστημα μάρκετινγκ θα περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα, το σχέδιο μάρκετινγκ (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός στρατηγικών στόχων, καλές πρακτικές, σχέδιο μάρκετινγκ), το τοπικό σύμφωνο ποιότητας (συναντήσεις εργασίας, εκπόνηση διερευνητικής μελέτης, συμβουλευτική επιχειρήσεων για ένταξη στο Τ.Σ.Π.), το σχέδιο branding (μακέτες, λογότυπο, εφαρμογές, σχέδιο merchandise).
Το σύστημα προϋποθέτει την κατάρτιση ενός σχεδίου μάρκετινγκ και branding για την πόλη, το οποίο θα διακρίνεται σε έξι φάσεις:
-     Α΄ φάση: Έρευνα, Μελέτη & Ανάλυση
-     Β΄ φάση: Κατάρτιση Σχεδίου Μάρκετινγκ
-     Γ΄ φάση: Κατάρτιση Σχεδίου branding
-     Δ΄ φάση: Εφαρμογή μάρκετινγκ πόλης
-     Ε΄ φάση: Εφαρμογή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας
-     ΣΤ΄ φάση: Εφαρμογή branding πόλης
Αναφορικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.), αυτή θα περιλαμβάνει τρεις δράσεις:
  • 1η Δράση: Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας – workshops
  • 2η Δράση: Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για την απόκτηση «Τοπικού Σήματος Ποιότητας»
  • 3η Δράση: Συμβουλευτική επιχειρήσεων «Τοπικού Σήματος Ποιότητας»
Οφελη
Στο πλαίσιο προώθησης μιας στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας πόλης, συνοδευόμενη από το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης και προώθησης, αποτελεί την καλύτερη ασπίδα για όλες τις τρέχουσες και επικείμενες απειλές περιθωριοποίησης, υποβάθμισης και απαξίωσης των πόλεων. Ένα ισχυρό brand συνοδευόμενο από σύγχρονα εργαλεία προώθησης θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με όλες τις επιμέρους θεματικές πολιτικές ανάπτυξης (τουρισμό, πολιτισμό, κλπ). H ύπαρξη σχεδιασμού marketing σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή της και είναι πια έκδηλη η ανάγκη λειτουργίας των φορέων της σύμφωνα με τις γενικότερες αρχές του σύγχρονου management, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχημένη λειτουργία και η οικονομική βιωσιμότητά τους.  Για να συμβεί αυτό σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θα πρέπει πρώτα να καταρτιστεί ένα σχέδιο μάρκετινγκ που θα αποτυπώνει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις τακτικές της πόλης Καβάλας, βασισμένο στο όραμα, τους πυλώνες και τους τομείς ανάπτυξης, με σκοπό να διεισδύσει στην αγορά. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ θα καλύψει το κενό που έχει ο Δήμος και εν γένει η πόλη σε:
  • Μελέτες, έρευνες αγοράς και στρατηγικό σχέδιο που θα την αντιμετωπίζει ως «επιχείρηση».
  • Βραχυπρόθεσμα, Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης.
  • Υποδομές, υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
  • Φορέα Διαχείρισης Προορισμού.
  • Ολιστικού μοντέλου πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων τοπικών φορέων.
  • Υψηλή αναγνωρισιμότητα ως πόλη και όχι μόνο επιμέρους περιοχών, στοιχείων και τοπόσημων.
  • Συγκροτημένη ταυτότητα και εργαλεία «πώλησής» της.
Πληροφοριες
Κατηγορια
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Κατασταση
Ενταγμένο
Περιοχη
Καβάλα
Ταμειο χρηματοδοτησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Επιχειρησιακο προγραμμα
ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Προγραμματικη περιοδος
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Στρατηγικη
Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΣΒΑΑ)
Προυπολογισμος
205.000,00 €
Φορεας υλοποιησης
Δημωφέλεια
Φορεας λειτουργιας
Δημωφέλεια