Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιο δρασης για την προαγωγη της ισοτητας των φυλων

Παρά τους μακροχρόνιους αγώνες για την ισότητα των φύλων, οι ειδήσεις που απασχόλησαν τη χώρα μας, ιδίως τον τελευταίο καιρό, καταδεικνύουν ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε για να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ελληνική κοινωνία ως μια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναδεικνύει την ισότητα των φύλων.
Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη θέσπιση πολιτικών για την προστασία και προάσπιση της ισότητας των φύλων, κάτι το οποίο ξεκίνησε από τον περασμένο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη τελευταία θέση στην κατάταξη ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη συγκλίνουν ή απέχουν από την επίτευξη του στόχου για την ισότητα των φύλων, με βαθμολογία 52,20%. Στηριζόμενοι στα στατιστικά δεδομένα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει περίπου 60 χρόνια μακριά από την επίτευξη της ολικής ισότητας των φύλων, εάν παραμείνει ο ίδιος βαθμός προόδου.

Ο Δήμος Καβάλας αναγνωρίζει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» και επίσης «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Καβάλας ανέλαβε δημόσια δέσμευση υποστηρίζοντας την αρχή της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων, στις 07/11/2011.

Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την προαγωγή της Ισότητας των Φύλων ορίζουν τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει ο Δήμος Καβάλας για την περίοδο 2022-2027, προωθώντας, με αυτό τον τρόπο, την επίτευξη της ισότητας. Οι δεσμεύσεις που εμπεριέχονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα και συγκεκριμενοποιούνται στο παρόν Σχέδιο Δράσης, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων για την προώθηση της ισότητας προς όφελος πάντα όλων των πολιτών.

Σχέδιο Δράσης_GR
Σχέδιο Δράσης_ΕΝ
Ρυθμίσεις Cookies