Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την Υπηρεσια με τιτλο: «Παροχη Υπηρεσιων Υπευθυνου Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων (Data Protection Officer η DPO)»

Δημοσίευση: 01 Αυγ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer ή DPO)
», προσκαλεί τους οικονομικούς
φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, να υποβάλουν τις προφορές τους
έως τις 08-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Παλαιολόγου 4, 1ος
όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων. Ο ανάδοχος θα παρέχει τις
υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό και θα ορίσει με την προσφορά του κατάλληλο φυσικό
πρόσωπο που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ – Data Protection Officer
ή DPO) όπως επίσης και την ομάδα έργου και υποστήριξης που θα τον πλαισιώνει.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που αναλύεται στα κάτωθι:

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies