Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Πρόσκληση - Ανακοινωση για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στη συντήρηση και επισκευή καυστήρων σε κτίρια του Δήμου Καβάλας για το 2022-2023 και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια εργαλείων, μικροεργαλείων χειρός και διαφόρων εξαρτημάτων 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εργαλεία, μικροεργαλεία χειρός και διάφορα εξαρτημάτα προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών ν...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας έτους 2022», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών «Ηχητική κάλυψη», «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων», «Παράθεση catering"

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των εργασιών - υπηρεσιών «Ηχητική κάλυψη», «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων», «Παράθεση catering", προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για "Υπηρεσίες τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου για το 2022-2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των "Υπηρεσιών τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου για το 2022-2023", προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας & των Νομικών Προσώπων

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Νοε 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων διάρκειας 12 μηνών.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας έτους 2022»

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Οκτ 2022
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας» προσκαλεί τους σχετικούς οικον...
Ρυθμίσεις Cookies