Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την Προμηθεια εργαλειων, μικροεργαλειων χειρος και διαφορων εξαρτηματων 2022

Δημοσίευση: 28 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων –μικροεργαλείων χειρός και διαφόρων εξαρτημάτων και συναφών ειδών έτους 2022», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία-παραγωγή ειδών να υποβάλουν προσφορά έως τις 02-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατό εξήντα δύο ευρώ και ένα λεπτό (24.162,01€) χωρίς Φ.Π.Α 24%, ήτοι Είκοσι εννιά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (29.960,89 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies