Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια γραφικης υλης

Δημοσίευση: 22 Δεκ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του τμήματος 1 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022) και του τμήματος 2 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022), της υπ’ αριθμ. 32321/16-12-2022 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε γραφική ύλη και αναλώσιμα, και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία - παραγωγή σχετικών ειδών να υποβάλουν προσφορές έως τις 27-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 : 00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα, από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies