Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Συμπαραστατης του Δημοτη & της Επιχειρησης

Προτασεις

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Πριν τη διατύπωση της πρότασης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει κατά πόσον υφίσταται σημαντικό πρόβλημα κακοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να αποστέλλει έγγραφο  σε Φορέα του Δήμου Καβάλας, ο οποίος, στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία.
Αντικείμενο τον προτάσεων ενδέχεται να αποτελεί και κάποιο πρόβλημα που επισημάνθηκε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς. Σε τέτοια περίπτωση, ιδίως όταν το πρόβλημα αφορά αποφάσεις των αιρετών Οργάνων του Δήμου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να παρακάμψει πλήρως τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και να προβεί απευθείας σε διατύπωση Ειδικής Πρότασης.
Το κύρος της Ειδικής Πρότασης δεν εξαρτάται από έγκριση άλλου Οργάνου του Δήμου Καβάλας ή άλλης Δημόσιας Αρχής
 
Ρυθμίσεις Cookies