Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης ενος ατομου ΠΕ Διπλωματουχων Ηλεκτρονικων Μηχανικων για το εργο DIGIMEDFOR

Δημοσίευση: 21 Μαρ 2024
Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών)  με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο "DIGIMEDFOR: Digital tools and technology systems for the sustainable management of Mediterranean forest resources" (Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου) του προγράμματος Horizon.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ.65403, Καβάλα, υπόψη κας Μελισσοπούλου Ελισάβετ (τηλ.
επικοινωνίας: 2513500111_114), από 22/03/2024 έως και 31/03/2024.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies