Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση της υπηρεσιας παραθεσης catering

Δημοσίευση: 02 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας βάσει της με αριθμ. 121/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΓΘΩΕ6-ΗΨΨ) με θέμα «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση των πιστώσεων» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών με θέμα «Παράθεση catering στην εκδήλωση Α. βάσει της υπ΄ αριθ. 121/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 04-04-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Κων/νου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies