Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και έλεγχος συστημάτων χλωρίωσης κλειστού Κολυμβητηρίου»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
OΟ Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και έλεγχος συστημάτω...

Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο «Ενοικίαση μεταλλικών ικριωμάτων 2024»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
O Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Ενοικίαση μεταλλικών ικριωμάτων 2024», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω προμήθεια να...

Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αρδευτικό Υλικό έτους 2024»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αρδευτικό Υλικό έτους 2024» προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υπ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της Υπηρεσίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων - Κράτηση δωμάτιων

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της εργασίας «Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων-Κράτηση δωμάτιων στην εκδήλωση Α βάσει της υπ΄ αριθ. 204/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» προσκαλεί τους σχετικο...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας Κράτησης τριών αεροπορικών εισιτηρίων

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας "Κράτησης τριών αεροπορικών εισιτηρίων", προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης ενός γεύματος και ενός δείπνου

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας "Παράθεσης ενός γεύματος και ενός δείπνου", προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Προμήθεια Χημικού Υλικού

Ημ/νία δημοσίευσης: 18 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί χημικό υλικό, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια εργαλείων, μικροεργαλείων χειρός και διαφόρων εξαρτημάτων και συναφών ειδών για το έτος 2024

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εργαλεία, μικροεργαλεία χειρός και διάφορα εξαρτημάτα προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών ν...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα, αποκλειστικά βάσει τ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας παράθεσης catering

Ημ/νία δημοσίευσης: 02 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών με θέμα «Παράθεση catering στην εκδήλωση Α. βάσει της υπ΄ αριθ. 121/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής» και προσκαλεί τους οικονομικού...
Ρυθμίσεις Cookies