Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια γραφικης υλης, αναλωσιμων ειδων μηχανογραφησης, φωτοτυπικων, φαξ και φωτοτυπικου χαρτιου

Δημοσίευση: 30 Αυγ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 334/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η «προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 72.797,29€ ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies