Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Αποκατασταση φωτοσημαντηρα στον υφαλο της Ραψανης"

Δημοσίευση: 05 Μαρ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Αποκατάσταση φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης ” προϋπολογισμού μελέτης 199.596,78 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνονται απολογιστικά 31.850,00 € και αναθεώρηση 114,59 €)

Συνοδευτικα Αρχεια