Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ενεργειακη Αναβαθμιση Δημοτικου Σχολειου Παληου"

Δημοσίευση: 11 Μαϊ 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Παληού” προϋπολογισμού μελέτης 139.992,21 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, με CPV – 45214210-5.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/05/2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/05/2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies