Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προκήρυξη ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για το έργο "Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 25 Αυγ 2021
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τους γύρω συσχετιζόμενους χώρους, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Ιουν 2021
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας», «Πρόγραμμα Κα...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευές - Ανακατασκευές και κλίμακες του Δήμου Καβάλας”

Ημ/νία δημοσίευσης: 19 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η κατασκευή, ανακατασκευή, πεζοδρομίων και κλιμάκων, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καβάλας με καθολική ή τμηματική παρέμβαση

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου αφορά κυρίως την αποξήλωση όλου του καταστρώματος των οδών δηλαδή την αποξήλωση των κυβόλιθων , την εξυγίανση και σταθεροποίηση της βάσης έδρασης της οδού με υλικό 3Α και την ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στην περιοχή της μονάδας φιλοξενίας μεταναστών"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Μαϊ 2021
Το έργο πραγματοποιείται προκειμένου να βελτιωθεί η κίνηση των πεζών πέριξ της δομής φιλοξενίας προσφύγων που βρίσκεται στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανακατασκευή του ανάν...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Μαϊ 2021
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.
Ρυθμίσεις Cookies