Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Εγκατασταση παραγωγης εδαφοβελτιωτικου απο πρασινα αποβλητα στις Κρηνιδες Καβαλας"

Δημοσίευση: 05 Νοε 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας» προϋπολογισμού μελέτης 429.121,43 € χωρίς ΦΠΑ, (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 448,21€), CPV – 45253800-3.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies